מגילת רות

מגילת רות

₪40.00Price
בתקופת המקרא היה זה תפקידו של "הגואל" לפדות עבדים ולשחררם, לקנות בחזרה אדמות משפחה שנמכרו לאחר ולבוא לעזרת קרוביו, אם הם נקלעו לצרה או מלחמה. לנו המאמינים, יש כבר גואל ושמו ישוע המשיח! הלימוד של מגילה רות ורעיון הגאולה מעשיר מאד ומעמיק את הבנתנו את הגאולה שנגאלנו בה.