חגי

חגי

₪45.00Price
ציות הוא מפתח משמעותי לחיים של ברכה. כאשר אלוהים נתן לעמו את החוקים, המשפטים והמצוות, עמדה למולו מטרה ברורה אחת והיא ציות. חוקי ה‘ ניתנו לבני ישראל לטובתם כדי שיקיימו אותם ויחיו (ויקרא י"ח 5). אין עוד ספר בכתבי הקודש כמו ספר חגי שמדגיש בצורה כה ברורה את עקרון הגמול על ציות והעונש על חוסר ציות.