המחיר הנדרש מתלמידי ישוע

המחיר הנדרש מתלמידי ישוע

₪40.00Price
ישוע קורא לאנשים שהולכים אחריו להיות תלמידיו. אך ישנם התחייבות ומחיר הנדרשים מכל מי שרוצה להיות תלמיד אמיתי של המשיח. מה נדרש מתלמידיו הראשונים של ישוע? כיצד הם מתוארים בבשורות? והיום, מה הם המאפיינים שבעזרתם ניתן לזהות את מי שהחליט להיות תלמידו של המשיח ישוע?