האיגרת אל הרומים ד

האיגרת אל הרומים ד

₪50.00Price
צדיק באמונתו יחיה! האם אתה מקיים אורח חיים שמעיד על אמונתך? כיצד נראית כלפי חוץ העובדה שנצדקת על ידי אלוהים? פרקים י"ב-ט"ז ברומים הם מעשיים ביותר  ומלמדים אותנו כיצד ההצדקה, הגאולה והפדות מאפשרות לנו לחיות בצדקה בשעה שאנו משרתים את אלוהים.