דברים

דברים

₪55.00Price
משה הנהיג את בני ישראל בנאמנות במשך 40 שנה. כעת הם היו מוכנים להיכנס אל הארץ אותה הבטיח להם אלוהים ובאמצעות משה אלוהים אומר להם כיצד עליהם לחיות בארצם החדשה. לימוד ספר דברים מראה לנו מה אלוהים מצפה מאתנו וכיצד עלינו לחיות כילדיו בעולם הזה.