אשרי האיש

אשרי האיש

₪40.00Price

אין ספק שהדרשה על ההר היא הדרשה המפורסמת ביותר בעולם. כאשר נשא ישוע דרשה זו הוא רומם את חיי הצדקה לרמה חדשה ונעלה כשהוא עושה זאת בקצרה ובאופן תמציתי ביותר. הוא הגדיר את חיי המאמין ואת עקרונות האמונה באופן שמנוגד לתרבות הרווחת, כלומר באופן רדיקלי ואפילו מהפכני.

את הדרשה פתח ישוע בהקדמה מעוררת השראה שזכתה לקבל שם משלה – פסוקי ה"אשרי".  כשנאמר בתנ"ך "אשרי האיש" הכוונה היא שטוב לו לאיש, יש לשבחו ולספר בהצלחתו כי הוא מבורך על ידי האלוהים.

כשנלמד פסוקים אלה ואף נחיה לאורם, נהפוך להיות אור שזורח בחושך ושגריריו של בן האלוהים – מפני שלמדנו את ההקדמה לדרשה בת אלפיים שנה.