סדרות

הספרים בסדרה "גלה בעצמך" מיועדים לילדים מגיל 14-8. הספרים מאוירים, עתירי פעילויות לילדים ולנוער ומתאימים לעבודה עצמית במסגרת המשפחה או ללמידה בקבוצות..

 

הספר "אלוהים, האם אתה קיים?" מלמד את בשורת יוחנן באופן שיטתי במגמה להקנות את העקרונות והכלים של השיטה האינדוקטיבית ללימוד הכתובים. הספר מתאים ללימוד אישי או קבוצתי.

 

סדרת "חקור ומצא" מיועדת למי שרוצה לחקור את הכתובים לעומקם. בלמידה מושם דגש על חקר מילים בטקסט העברי והיווני כאחד. הכנת שיעורי הבית אורכת עד חמש שעות בשבוע. סדרה זו כוללת דיון קבוצתי מונחה אחת לשבוע אולם ניתן ללמוד את הספרים באופן אישי.

הדגש בסדרת "הלכה למעשה" הוא על יישום מעשי של האמיתות והעקרונות מדבר אלוהים בחיי הלומד. הכנת שיעורי הבית דורשת השקעה של שלוש עד ארבע שעות בשבוע.  הספרים מיועדים לעבודה קבוצתית מונחית, אך מתאימים גם ללמידה עצמית.

 

סדרה זו עוסקת בתחומים שונים בחיי האמונה ומקנה כלים מעשיים לגדילה בתחומים אלה, כגון תפילה. הסדרה מיועדת להגות אישית או למסגרת קבוצתית.

 

הסדרה "סקירת הכתובים" מאפשרת לתלמיד להתמצא בספר הבריתות כמכלול ומקנה לו כלים לעריכת סקירה כללית של כל ספר וספר בכתבי הקודש. ספרי הלימוד מסדרה זו מתאימים ללימוד ולהגות אישית או למסגרת קבוצתית. התלמיד מתבקש להשקיע עד שעה מדי יום להכנת שיעורי בית. 

 

ספרי הלימוד מסדרת "40 דקות" מיועדים לעבודה אישית או ללימוד בקבוצות. כל ספר מכיל שישה מערכי שיעור מוכנים, כולל שאלות לדיון. התלמידים שלומדים קורסים אלה אינם נדרשים להכין שיעורי בית.