סמינרים

 

סמינרים המספקים כלי עזר ואמצעי למידה שעוזרים בהבנת הכתובים, יישומם והוראתם:

 • מבוא לשיטה האינדוקטיבית ללימוד הכתובים

 • כיצד ללמוד בעזרת ספרי 40 דקות

 • כיצד לערוך סקירה כללית של ספר מן הכתובים

 • כיצד להנחות דיון קבוצתי בעזרת 40 דקות

 • הכשרת מורים

 

 

סמינרים בנושאים שונים:

 • המשיח בתורה

 • חגי ישראל

 • התפילה במקרא

 • אברים רבים, גוף אחד

 • חונכות

 • עברית מקראית